Nyheter

  • Regeringen har idag utsett Thomas Persson till ny generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan.

  • Idag publiceras anvisningarna för dig som ska ansöka om att bedriva yrkeshögskoleutbildning och för dig som ska ansöka om att överföra kompletterande utbildning till yrkeshögskolan eller till den nya utbildningsformen...

  • Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppdrag att föreslå delmål för att genomföra den nationella funktionshinderspolitiken inom sitt verksamhetsområde. Ett av delmålen handlar om att öka kunskapen bland...

  • Ansökningsomgångarna som rör överföring av kompletterande utbildning till yrkeshögskolan eller konst- och kulturutbildningar öppnar i maj. Anvisningarna publiceras den 15 april.

  • Under våren och början av hösten gör vi regelbunden tillsyn på yrkeshögskoleutbildningar (YH), kompletterande utbildningar (KU) och kontakttolkutbildningar. Alla utbildningsanordnare eller huvudmän som...

  • Den 15 april publiceras anvisningarna till årets ansökningsomgång för yrkeshögskolan.

  • Under våren genomförs en ansökningsomgång som rör statsbidrag för utbildning till kontakttolk inom folkbildningen. Sista ansökningsdag för utbildningsanordnare är 15 maj 2014. Utbildningarna startar 2015.

  • Myndigheten har beslutat om att inrätta ett råd för högskoleförberedande konstnärliga utbildningar. Beslutet innebär att sakkunniga från myndighetens avdelningar för tillsyn- och kvalitetsgranskning, utbildningsfrågor,...

  • I myndighetens årliga uppföljning av YH-examinerades sysselsättning som publiceras idag uppger nio av tio studenter att de har arbete året efter examen från en yrkeshögskoleutbildning. Dessutom har fler...

Alla nyheter